RAGNHILD LIED

Mandag 2. desember
13.15–13.35

Ragnhild Lied leder Unio, med sine 13 fagforbund. Det har hun gjort i fire år, etter gjenvalg i fjor. Unios sjef kom til hovedorganisasjonen fra vervet som leder av Utdanningsforbundet.

Hun har fartstid i yrket som lærer i realfag og idrettsfag ved Stranda videregående skole og har også skrevet lærebok i kroppsøving.

Hun har hatt en rekke verv. Senere i desember overleverer hun Lied-utvalgets innstilling om endringer i strukturen, sammensetningen og organiseringen i fremtidens videregående skole til regjeringen. Første delinnstilling ble levert for ett år siden

tilbake til programmet