PETTER BAE BRANDTZÆG

Mandag 2. desember
15.35–16.00

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF.
Tittelen på foredraget hans er «Lange tanker taper, mens umiddelbare reaksjoner får herje».

Sosiale medier gjør noe med den generelle debattevnen og debattklimaet i samfunnet – og det ikke av det gode, påpeker forskeren, som følger med for oss og tar tempen på debatten når vi driver med andre ting.

Som for eksempel når Facebook lanserer egne nyheter, etter tidligere å ha tonet ned nyhetsstrømmen du valgte selv, ved hjelp av algoritmer. Det setter Facebook i en skvis mellom å være plattform og sensurorgan, mener han.

I tidsskriftet Samtiden skriver Brandtzæg i sitt essay om hvordan Facebook fremmer det spontane og ofte tankeløse, slik at det offentlige ordskiftet fordummes og polariseres.

Det kan være grunn til å spørre om vi har fått en følelsesmessig dreining og en ny form for sosial kontroll. Stadig klages det over at samfunnsdebatten flyter over av krenkelser, hatytringer, moraliseringer, polarisering og lavt saklighetsnivå. Det interessante er at dette ikke bare gjelder vanlige folks deltakelse i kommentarfeltene. Det påfallende er at også professorer, politikere og etablerte aktører i samfunnsdebattens elitesjikt snubler i designet til Facebook, som ikke favoriserer langsom tenkning.

Får vi et debattklima som domineres av en jevn strøm av impulsive inntrykk og følelser?

tilbake til programmet