PARTIDEBATTEN

Tirsdag 3. desember
11.30–12.45

Hva betyr årets kommunevalg for det neste stortingsvalget i 2021? Hvilke muligheter har du til å påvirke flertallsregjeringen og hva slags saker er vinnere? Vil folkets pekefinger til elitene i lokalvalget bidra til at andre saker kommer på dagsordenen, eller blir det mer av det samme? Endrer de mye på programmene eller satser de på å snakke om det samme på en ny måte?

Stortingspartiene stiller opp for å svare.

tilbake til programmet