ERIK AASHEIM

Debatt- og møteleder

Du har sett ham på en rekke scener og i debatter etter at han ble selvstendig med selskapet Primus Productions. 

Debatt- og møteleder Erik Aasheim har bakgrunn som journalist og programleder fra NRK. Han har også skrevet bøker. Dessuten har han vært rådgiver for to klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT og Gunhild Stordalen.

Aasheim kjenner mange deler av arbeidslivet godt, så vel som pressen.

Vi ønsker ham velkommen til oss på Sundvolden.

(Foto: Knut Bry)

tilbake til programmet