ANNIKEN HAUGLIE

Mandag 2. desember
13.35–14.05

Anniken Hauglie ble utnevnt som arbeids- og sosialminister i desember 2015.

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Hauglie har vært byråd for kunnskap og utdanning i Oslo fra oktober 2013 til oktober 2015. Hun var byråd for helse og sosiale tjenester fra 2010 til 2013.

Hun var politisk rådgiver for sosialministeren i Bondevik II-regjeringen. Hun har dessuten arbeidet som sosialpolitisk rådgiver og kommunalpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe samt vært rådgiver i Forbrukerrådet.

tilbake til programmet