ALFRED SØRBØ

Tirsdag 3. desember
09.30–10.00

Alfred Sørbø er forbundsleder i Akademikerforbundet og styremedlem i Unio.

Unios forbund står midt i mange vanskelige og kompliserte saker. Så hvordan skal vi kommunisere da?

Saker kan være utfordrende fra et ansatt-perspektiv, eller systemet de er en del av har krevende betingelser. Ressurssituasjoner kan forklare at ting blir som de blir, eller kompetansedekningen.

Fra forbundenes side kan det være krevende å kommunisere, samtidig som en må ta mange ulike – og kanskje motstridende – hensyn når sakene tukler seg til.

Du får høre en forbundsleders tanker om en stor, stor utfordring. Får han kanskje også med noen gode råd på veien?

tilbake til programmet