Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2018

Tariffområde Virke

Forhandlingsleder i Unio Virke, Kari Tangen, ved forhandlingenes avslutning.

Det ble 6. september oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som er oppnådd i KS, staten og Spekter for tilsvarende virksomheter.

– Resultat er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi har kommet til et resultat. For oss er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene, sier forhandlingsleder for Unio-forbundene, Kari Tangen.

Unio-forbundene forhandlet for sine 6 500 medlemmer i Virke parallelt med organisasjonene i LO, YS og Akademikerne.

Last ned