Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2018

Tariffområde Spekter

Fra venstre Stein Gjerding ( sjeføkonom Spekter), Sylvia Brustad (direktør Spekter Helse), Eli Gunhild By (leder for Unios forhandlingsutvalg) og Klemet Rønning-Aaby (forhandlingssjef i Unio) signerer protokollen for de avsluttende forhandlingene.

Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Eli Gunhild By, Unios forhandlingsleder.

– Det har vært en lang vei frem der vi har hatt ulike utfordringer knyttet til enkelte forbundsvise forhandlinger og i enkelte virksomheter. De aller fleste steder har man blitt enige lokalt. Det har i de avsluttende sentrale forhandlingene vært et mål for oss også å få til enighet i de delene som er brakt inn for de sentrale partene. Vi fikk behandlet forhold som minstelønnsbestemmelser for flere grupper som ikke har hatt dette tidligere og arbeidstid for enkeltgrupper. Ikke alt ble løst, men forhandlingsutvalget til Unio har valgt å si ja til dette resultatet, sier By.

Unio har drøyt 47 000 medlemmer i tariffområde Spekter.

Last ned