Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2017

Tariffområde KA

Krisitan Mollestad, leder av Unio KA

Kristian Mollestad, forhandlingsleder i Unio KA. Foto: Helene Moe Slinning

23. juni ble det enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det var første gang det ble gjennomført forhandlinger for denne gruppen i KA etter at den ble overført fra det statlige tariffområdet 1.1.2017.

I forhandlingene ble det enighet om at det skal gis et generelt prosentvis tillegg på 1,09 prosent per 1. mai til alle ansatte. Det ble også enighet om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med en pott på 0,9 prosent av lønnsmassen per 1.11.2017.

– Rammen fra frontfaget ga begrenset handlingsrom i årets forhandlinger, men det er positivt at vi fikk til et resultat som gir høyere tillegg enn hva denne gruppen hadde fått hvis den fremdeles var i det statlige tariffområdet, sier forhandlingsleder i Unio KA, Kristian Mollestad.

Ansatte i fellesråd m.fl .

20. juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl .

– I fjor, under hovedoppgjøret for 2016, ble det også avtalt tillegg for 2017. Da resultatet i frontfaget i år var 2,4 prosent og de avtalte tilleggene for KA-området i 2017 var på samme nivå, var det ikke rom for ytterligere tillegg sier forhandlingsleder Mollestad.

Last ned