Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2017

Tariffområde Spekter

Fra venstre: Eli Gunhild By (forhandlingsleder Unio Spekter), Eivind Gran (forhandlingsleder og nestleder i LO Stat), Anne-Kari Bratten (administrerende direktør i Spekter), Lizzie Ruud Thorkildsen (forhandlingsleder i YS Spekter Helse) og Birgitte Hellerud (forhandlingsleder for SAN).

Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene 4. april.

I A-delsforhandlingene avtales blant annet overordnede prinsipper for alle overenskomstområdene før en går over i virksomhetsvise oppgjør. Partene ble enige om frister for de videre forhandlingene i de ulike virksomhetsområdene med de enkelte forbundene som parter.

– En offentlig sektor med kunnskap i front er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til å omstille seg, fornye seg og skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Derfor må det være konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår om vi sammen skal klare å holde på og rekruttere til de virksomhetene som er med på å «bære» privat sektor frem, sa Unios forhandlingsleder i Spekter, Eli Gunhild By, i sitt innledningsforedrag.

Hun understreket videre at den økonomiske avkastningen av utdanning i Norge er lav sammenlignet med andre land.

– Vår framtid må bygges på kompetanse. Vi tror at det i det lange løp er bra for Spekter å fokusere på utdanning og kompetanse, bra for våre medlemmer og bra for Norge. Det må lønne seg å ta utdanning, uttalte By.

På den andre siden av bordet møtte Unios forhandlere en delegasjon ledet av Anne-Kari Bratten, Spekters administrerende direktør.

Last ned