Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2017

Tariffområde Oslo kommune

Fra venstre: Knut Kvamsdahl (Oslo kommune), Harald Nævdal (Oslo kommune), Elisabeth Rasmussen (YS), Aina Skjefstad Andersen (Unio), Per Steinar Aasebø (forhandlingsleder Oslo kommune) og Anne Green Nilsen (KAH). Foto: Stig Brusegard

Årets lønnsoppgjør mellom Unio og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet 28. april.

Den totale rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent. Det gir et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner.

I forhandlingene krevde Unio at fordelingen av penger måtte treffe arbeidstakere med høyskole- og universitetsutdanning. Unios medlemmer er viktige for at Oslo kommune skal gi gode tjenester innenfor helse- og utdanningssektoren.

– Vi krevde et høyere prosentvis tillegg, men mener resultater likevel er akseptabelt fordi det treffer mange av våre medlemmer, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Alle forhandlingssammenslutningene anbefalte resultatet, bortsett fra Akademikerne.

Økonomiske elementer

Det gis et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell. Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 27 får minimum 9000 kroner. Fra lønnstrinn 28 er tillegget 2,15 prosent. Rammen for oppgjøret er 2,4 prosent. Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Last ned