Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2016

Tariffområde Virke

Klemet Rønning-Aaby, Unios forhandlingssjef.

Partene anbefalte i morgentimene 19. november meklerens forslag til løsning gjeldende for HUK-området i Virke.

Det ble oppnådd enighet om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Samtidig er det åpnet for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer.

– Vi er godt fornøyde med resultatet og glade for at det ikke ble konflikt, noe som etter vår oppfatning var unødvendig, sier forhandlingsleder Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Last ned