Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2016

Tariffområde KS

Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april 2016.

– Med trange økonomiske rammer har vi fått et akseptabelt resultat. For første gang har vi fått vår del av den økonomiske rammen. Dermed har vi brutt trenden med lavlønnsprofil i kommuneoppgjørene, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Rammen for oppgjøret i 2016 er på 2,4 prosent og dermed på nivå med frontfaget.

Høyere utdanning lønnes bedre

Resultatet innebærer blant annet:

  • dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
  • at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe
  • at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-årstrinn
  • partene er også enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017. Dette har en ramme på 2,2 prosent

– Endelig har vi fått en aksept hos KS for at høyere utdanning må lønnes bedre i kommunesektoren, fastslår forhandlingsleder Steffen Handal.

Pensjon er et forhandlingsspørsmål

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden.

– Det er bra at KS holder fast ved at det skal forhandles om endringer i tjenestepensjonen til alle de kommuneansatte. Dette er et viktig prinsipp for alle kommunalt ansatte, sier Handal.

Fornøyd med forhandlingsløsning

Det er første gang siden Unio ble stiftet i 2001 at partene i kommunesektoren har kommet fram til en forhandlingsløsning i et hovedoppgjør.

– Partene skal si seg veldig godt fornøyd med å ha landet dette uten mekling. Dette er en seier for forhandlingssystemet, sier Steffen Handal.

Podkast om lønnsoppgjøret

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio oppsummerer i denne podkasten årets lønnsoppgjør.

Hør podkasten her