Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2016

Tariffområde KA

20. juni ble det enighet i KA-oppgjøret.

Partene i KA-oppgjøret nådde frem til omforent resultat sent mandag 20. juni. Det ble da enighet om fordelingen både for 2016 og 2017. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5 prosent, i tråd med frontfagene.

– Det er elementer vi gjerne skulle fått med, men det var ikke mulig innenfor den rammen som var til rådighet. Alt i alt kommer utdanningsgruppene godt ut av dette oppgjøret, sier leder i Unio KA, Leiv Sigmund Hope.

For 2016 er alt forhandlet sentralt og virkningsdato er 1. mai. For 2017 er virkningsdato 1. august. I 2017 skal det også være lokale forhandlinger med virkning fra 1. september.

Last ned