Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2015

Tariffområde stat

Forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio stat.

Partene i det statlige tariffområdet kom 30. april til enighet i årets mellomoppgjør, med en ramme på 2,7 prosent. Dette betyr et prosentvis tillegg til alle ansatte i staten på 0,19 prosent, dog minimum 700 kroner. Dette skyldes hovedsakelig høyt overheng.

– Vi har som resten av arbeidslivet holdt oss til en moderat linje i dagens situasjon. Samtidig har vi sagt klart fra overfor staten at lønnsgapet mellom utdanningsgrupper i statlig og privat sektor på sikt må reduseres, forklarer forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad.

Han er fornøyd med at partene har fått til en felles protokolltilførsel om å ta i bruk relevante forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen med mer, når statlige omstillingsprosesser og reformer skal gjennomføres.

– Staten leverer svært viktige tjenester, særlig med tanke på velferd, kunnskap og trygghet. Alle er derfor tapere dersom staten ikke klarer å rekruttere og beholde godt utdannede og kompetente folk, påpeker Aaslestad.

Last ned