Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2015

Tariffområde Oslo kommune

– Vi er fornøyd med at det generelle prosenttillegget treffer våre medlemsgrupper godt, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder Unio Oslo kommune.

Alle ansatte i Oslo kommune får et generelt tillegg på 1,7 prosent, minimum 6500 kroner. – Dette er et oppgjør som treffer Unios medlemsgrupper godt, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2015. Rammen for Oslo-oppgjøret er på linje med det som ble gitt i frontfaget.

– Vi ønsket en høyere ramme i dette oppgjøret, men er likevel fornøyd med at det generelle prosenttillegget treffer våre medlemsgrupper godt, sier Skjefstad Andersen, og fortsetter:

– Oslo kommune kunne likevel brukt handlingsrommet til å prioritere ansatte med høy utdanning og kompetanse i enda større grad. Jeg er redd for at dette oppgjøret ikke vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde de best kvalifiserte arbeidstakerne, noe som er helt nødvendig for å løse utfordringene byen vil møte framover i helse- og utdanningssektoren.

– Kommunen trenger dyktige og godt kvalifiserte ansatte for å sikre god kvalitet i skole og barnehage, helse- og omsorgstjenesten og andre velferdstjenester, avslutter Skjefstad Andersen.

Last ned