Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2015

Tariffområde KA

Forhandlingene i KA-området ble avsluttet 16. juni.

Mellomoppgjøret i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA), ble forhandlet den 16. juni. Den økonomiske rammen i oppgjøret er på linje med øvrige oppgjør i offentlig sektor.

– Selv om det ikke var rom for ytterligere tillegg utover det som ble forhandlet frem for 2015 ved hovedoppgjøret i fjor, er vi rimelig fornøyde med resultatet, sier forhandlingsleder Leiv Sigmund Hope i Unio KA.

I KA innføres fra 01.05.2015 nytt lønnssystem slik som i KS. Det vil komme et rundskriv som veileder i bruken av dette systemet. I forhandlingene ble det enighet om å etablere et partssammensatt utvalg til å avdekke eventuelle problemstillinger og utilsiktede virkninger ved innføringen av dette systemet.

Last ned