Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2014

Tariffområde Virke

Forhandlingsleder Kari Tangen i Unio Virkes forhandlingsutvalg.

Partene i tariffområdet Virke-HUK kom 13. juni til enighet i hovedtariffoppgjøret i seks av sju områder. Det ble oppnådd omlag samme resultat som i korresponderende områder i staten og KS.

Unioforbundene og Virke møtte 12. og 13. juni 2014 til forhandlinger av landsoverenskomstene for: helse- og sosiale tjenester, utdanning, barnehage, museer, høyskoler og virksomheter (§ 26 og 27). Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som legges frem for forbundsstyrene.

Det økonomiske resultatet er på linje med resultatene i stat og kommune. Partene er videre enige om endringer og tilpasninger av overenskomstteksten i tråd med resultatet i de sammenlignbare tariffområdene.

– Forhandlingene ble ført i en konstruktiv og god tone, sier forhandlingsleder Kari Tangen i Unio Virke.

Last ned