Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2014

Tariffområde stat

– Også denne gangen opplevde vi framstøt for å endre lønnssystemet i staten. Det greide vi å rydde unna, og det er også et positivt element, sier forhandlingsleder Sigrid Lem i Unio stat. Foto: Erik Norrud

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom mandag formiddag 26. mai til enighet. – Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så dårlig at vi valgte å streike, sier forhandlingsleder for Unio stat, Sigrid Lem.

Staten fikk en totalramme på drøyt 3,3 prosent.

Unios medlemmer får et generelt tillegg mellom 8 000 og opp til 24 000. Det generelle tillegget er gitt som en kombinasjon av krone og prosent på hovedlønnstabellen.

– Profilen på det generelle tillegget passer Unios grupper, understreket Sigrid Lem rett etter av meklingen var i havn.

Hovedsammenslutningene Unio stat, YS Stat og LO Stat gikk inn i oppgjøret med et felles krav om en ramme som ville redusere lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor.

– Unio er opptatt av at staten også framover skal beholde og rekruttere de beste. På den måten kan vi alle få gode velferdstjenester for våre barn, oss selv og våre foreldre. Da er lønn et helt nødvendig virkemiddel. Unio krevde avsetning til sentral justeringspott. Dessverre har staten heller ikke denne gangen imøtekommet kravet. Dette ville ha vært et godt virkemiddel for å rekruttere og beholde kompetente folk, sier Sigrid Lem.

Unio fikk gjennomslag for en klausul som gjør at det skal tas en gjennomgang av grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2015. Eventuell mindrelønnsutvikling tas hensyn til i oppgjøret i 2015. I tillegg ble det gjort noen få sentrale justeringsgrep. Resultatet innebærer dessuten en stor lokal pott.

– Vi valgte å ikke gå til streik når de andre hovedsammenslutningene ville akseptere. Også denne gangen opplevde vi framstøt for å endre lønnssystemet i staten. Det greide vi å rydde unna, og det er også et positivt element, sier Sigrid Lem.

Forhandlingsutvalget anbefaler meklingsforslaget. Nå er det medlemmene som skal ta stilling til resultatet gjennom uravstemning.

Last ned