Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2014

Tariffområde KS

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått en høyere ramme og en bedre fordeling, men samlet sett over to år er det et akseptabelt resultat, sier Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio kommune.

– Det har vært en svært krevende mekling med trang ramme og mange vanskelige temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel ikke kaste kommunene ut i en storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Etter mange timers mekling på overtid ble det en løsning i kommuneoppgjøret 26. mai. Medlemmer i Unio kommune får en lønnsøkning på nivå med andre grupper. I tillegg får lærerne kompensert noe av etterslepet. De viktigste prinsippene i lærernes arbeidstidsavtale består.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått en høyere ramme og en bedre fordeling, men samlet sett over to år er det et akseptabelt resultat, sier Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio kommune.

Økonomi

Unios høyskolegrupper, det vil si barnehagelærere, sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, får i snitt et lønnstillegg på 13 500 kroner. Lærerne får i snitt et lønnstillegg på 18 000 kroner, mens for lektorene vil tilleggene i snitt være 25 000 kroner. I tillegg er det en lokal pott på 1 prosent per 1. juli. Totalrammen i oppgjøret i år er om lag 3,3 prosent.

Skissen inneholder også fordeling av penger for mellomoppgjøret i 2015. Det gir en ytterligere årslønnsvekst på 3 prosent neste år.

– KS må ta ansvaret

Unio mener KS har bidratt til å skape forventninger blant sine ansatte i forkant av oppgjøret ved å gi inntrykk av at de vil at utdanning skal lønne seg mer for kommuneansatte.

– Når det kommer til stykke viser KS liten vilje til å bruke lønn for å stoppe kunnskapsflukten fra offentlig sektor. Det er et valg de som arbeidsgiver må ta ansvar for. Vi frykter at unge arbeidstakere vil velge seg bort fra kommunal sektor dersom denne utviklingen fortsetter, sier Lied.

Unio mener kunnskapsrike ansatte med høyere utdanning er en forutsetning for å levere gode kommunale tjenester.

Lærernes arbeidstid

– Kampen om lærernes arbeidstidsavtale har stått om helt grunnleggende prinsipper for hvordan den gode skolen skal drives og organiseres. Vi har klart å bevare grunnmuren vi har kjempet for og unngått «danske tilstander», sier Lied.

Lærerne skal undervise samme antall timer som i dag og de samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor samme årsverk som i dag (1687,5 timer). De skal bruke mer av tiden sin på oppgaver de selv mener er til beste for elevene. Der de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende, skal lærerne bruke mer av arbeidstiden sin på skolen.

– Denne tiden skal skjermes, slik at det blir mer tid til lærernes for- og etterarbeid og til samarbeid, understreker Lied.

Arbeidsårets lengde skal forhandles lokalt med utgangspunkt i elevenes skoleår slik det er i dag. Unge nyutdannede lærere skal de to første årene ha nedsatt undervisningstid. Det skal fortsatt være en sentral arbeidstidsavtale.

Resultatet

Alle på KS-området får et generelt tillegg på 2,1 prosent eller minimum 8500 kroner. Alle vil også få et tillegg som tilsvarer den størrelsen minstelønnen har økt utover det generelle tillegget.

I tillegg er det en lokal pott på 1 prosent per 1. juli.

Totalrammen i oppgjøret i 2014 er i overkant av 3,3 prosent.

Skissen inneholder også fordeling av penger for mellomoppgjøret i 2015. Det gir Unios grupper en ytterligere lønnsvekst på 3 prosent neste år.

Partene er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Den gjelder fra 1. mai 2014.

Last ned