Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2014

Tariffområde KA

Partene kom til enighet i KA-området den 20. mai.

Torsdag 20. mai kom partene i oppgjøret mellom Unio og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) til enighet. Resultatet er parallelt med øvrige oppgjør i offentlig sektor.

Det gis et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum kroner 8500. I tillegg kom andre sentralt tillegg til de fleste ansiennitetstrinnene i de fem lønnsgruppene.

Det er satt av en pott på 1,0 prosent til lokale forhandlinger. Disse får virkning fra 1.9.2014.

Et viktig punkt for mange er at lørdags- og søndags-tillegget ble øket fra 40 til 50 kroner per time.

KAs endelige tilbud ble akseptert av alle partene.

– Vi hadde håpet at det kunne vært rom for å videreutvikle 16-årstrinnene, men det lyktes ikke i denne omgang, sier forhandlingsleder i Unio KA, Leiv Sigmund Hope.

– Vi er rimelig fornøyde med resultatet. Det vil treffe godt for medlemmer i Unio-forbund, legger han til.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1