Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2013

Tariffområde Virke

Det ble oppnådd enighet i Virke HUK-området.

Den 12. juni ble forhandlingene på HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i Virke gjennomført.

Det ble forhandlet om økonomien i syv landsoverenskomster. Det økonomiske resultatet ble tilsvarende resultatet i de korresponderende områdene i offentlig sektor, som er tariffområdene stat, KS og Spekter.

Overenskomstene er:
Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester
Landsoverenskomsten for høyskoler
Landsoverenskomster for utdanning
Landsoverenskomsten for barnehager
Landsoverenskomsten for virksomheter
Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner

Last ned

  • Protokoll med vedlegg
  • Unios krav 1