Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2013

Tariffområde Oslo kommune

Forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune.

Unio kom sent 30. april til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. – Oppgjøret gir de fleste av våre medlemmer en lønnsøkning på 2,55 prosent. Ingen får mindre enn 9 700 kroner, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune.

Det var vanskelige forhandlinger, men partene kom til enighet like før fristen midnatt 30. april.

Naustvik er fornøyd med at partene unngikk mekling og at Oslo kommune har vist vilje til å imøtekomme Unios krav om at utdanning må lønne seg bedre.

– Resultatet vil gi våre medlemmer et generelt tillegg på lønnstabellen på 9 700 kroner til og med lønnstrinn 26, og 2,55 prosent fra og med lønnstrinn 27 og oppover, sier hun.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2013. Den totale ramma for oppgjøret er 3,5 prosent.

Fortsatt utfordringer

Selv om profilen i årets oppgjør gir god uttelling for Unios medlemmer, vil Unio fortsette å jobbe for at ansatte i Oslo kommune med høyere utdanning skal få en god reallønnsutvikling også i årene framover.

– Dette var et mellomoppgjør hvor motparten kom oss noe i møte. Neste år er det et hovedoppgjør. Riktig lønn er et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg den arbeidskraften kommunen trenger for å sikre kvaliteten på de kommunale tjenestene, sier forhandlingsleder Silje Naustvik.

Last ned

  • Protokoll med vedlegg
  • Unios krav 1