Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2013

Tariffområde KS

Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio kommune.

Unio kommune og KS ble 30. april enige om et resultat i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner.

– Totalt sett var det lite penger å fordele i årets oppgjør i kommunesektoren og vi hadde ønsket en bedre uttelling for yrkesgruppene med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune.

– Vi har likevel valgt å akseptere tilbudet fordi det gir alle våre medlemmer reallønnsvekst og dermed mer penger i lommeboka.

Ser fram mot 2014

Unio er opptatt av at kommunene skal rekruttere kompetente ansatte med høyere utdanning fordi det er forutsetningen for et godt tjenestetilbud til befolkningen.

– Mange kommuner sliter med å skaffe kvalifiserte lærere og førskolelærermangelen er stor. Med innføringen av Samhandlingsreformen i kommunene er det et økt behov for helsepersonell med høyere utdanning, sier Lied.

Lønnsoppgjøret i 2012 ga noe bedre uttelling til ansatte med høyere utdanning i kommunene.

Unio mener derfor at snuoperasjonen som ble startet i fjor må videreføres i hovedoppgjøret i 2014.

– Det er helt nødvendig at lønn brukes mer aktivt for at kommunene skal være en attraktiv arbeidsplass. De skal klare å konkurrere med privat næringsliv og andre deler av offentlig sektor om dyktige ansatte med høyere utdanning, sier Ragnhild Lied.

Resultatet

– Jeg er svært glad for at vi unngikk mekling og kom fram til en forhandlingsløsning i år. Det styrker forhandlingssystemet i kommunesektoren i framtida, sier Lied.

Resultatet av årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner. Minstelønnene justeres tilsvarende.

Laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner.

Dersom en av partene krever det, skal det opptas forhandlinger i tarifffperioden om nye uføreregler i hovedtariffavtalen. Blir partene ikke enige kan det bringes inn i hovedoppgjøret i 2014.

Rammen

Rammen i årets lønnsoppgjør er beregnet til 3,5 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn resultatet i privat sektor.

– Vi er fornøyde med at forpliktelsene som lå i meklingsløsningen i 2012 på denne måten blir fulgt opp, sier Lied.

Inn i totalrammen i KS-området ligger et overheng fra 2012 på 2,7 prosent og en forventet lønnsglidning i 2013 på 0,2 prosent.

Last ned