Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2012

Tariffområde Unio Virke

Kari Tangen, leder av Unio Virke.

Forhandlingene om de seks første overenskomstene fant sin løsning tidlig om morgenen 13. juni, for spesialisthelsetjenesten kom partene til enighet 2. juli.

Virke, HUK-området, har lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. I tariffområdet er det syv overenskomster hvor ett eller flere Unio-forbund er part.

Overenskomstene er: Landsoverenskomst for utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester mv., virksomheter (§ 26 og § 27), museer og andre kulturinstitusjoner, høgskoler og spesialisthelsetjenesten.

Forhandlingene i Virke, HUK-området, var berammet til 12. og 13. juni med 14. juni som reservedag. Kravene ble overlevert 11. juni. Siden forhandlingene i Spekter-området ikke var avsluttet, leverte Unio-forbundene krav til seks av de syv overenskomstene. Forhandlingene om overenskomsten for spesialisthelsetjenesten ble utsatt til 28. juni, med overlevering av krav 21. juni.

Det økonomiske resultatet Virke-HUK ble tilsvarende resultatene i de korresponderende tariffområdene i offentlig sektor.

Alle overenskomstene med samtlige forbund ble akseptert.

Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak

Det ble tatt inn en likelydende bestemmelse om innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak for samtlige av overenskomstene på HUK-området. Bestemmelsen sikrer innleide arbeidstakere tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som de andre arbeidstakerne i virksomheten så lenge de er innleid.

Vurdering

Unio er – sett i relasjon til øvrige oppgjør i offentlig sektor – rimelig fornøyd med forhandlingsresultat i samtlige overenskomster.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1