Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2012

Tariffområde stat

Forhandlingsleder for Unio stat, Arne Johannessen, er skuffet over beslutningen i Rikslønnsnemnda.

Dette er en urimelig straff. Unio gjennomførte en nødvendig streik for at kompetanse skal lønne seg i staten. Unio straffes av nemnda for å ha gjennomført en lovlig streik, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio stat.

Etter Unios streik i staten i vår, har Rikslønnsnemnda bestemt at Unios medlemmer skal få lønnstillegg med virkning fra 8. juni, og ikke fra 1. mai slik Unio krevde. Dette til tross for at Unio valgte å avslutte streiken med en frivillig lønnsnemnd.

– Dette er et nederlag for kampen for høy kompetanse i staten. Unio sto opp for medlemmene, og for at høy kompetanse er nødvendig i staten, sier Johannessen.

– Jeg er skuffet over at staten som arbeidsgiver ikke viser større ansvar for at kompetanse skal lønne seg i staten. Spesielt er jeg skuffet over at prester og høgskolelektorer ikke kommer bedre ut. Det er en urimelig lønnsforskjell mellom lektorer i kommunal og statlig sektor, sier Johannessen.

Unio er imidlertid tilfreds med at de nøytrale medlemmene av nemnda ser behovet for bruk av justeringsoppgjør, “nettopp for å utligne lønnsnivåene for grupper som over tid er blitt hengende etter”.

– Nemndas avgjørelse er et angrep på den frie forhandlingsretten og streik som lovlig kampmiddel, sier Johannessen.

Relaterte videoer fra 2012-oppgjøret

Last ned