Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2012

Tariffområde Oslo kommune

Silje Naustvik, fungerende forhandlingsleder for Unio Oslo kommune.

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune ble avsluttet 6. juni. – Streiken har gitt oss samme økonomisk ramme som i resten av kommunene i Norge, sier fungerende forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio.

Økonomisk betyr oppgjøret at alle ansatte i Oslo kommune får minimum 10 750 kroner i tillegg per år fra og med 1. mai 2012. Den økonomiske rammen for oppgjøret i Oslo kommune er den samme som Unio fikk og godtok i KS-området.

Unio avslutter dermed streiken i Oslo med umiddelbar virkning. Alle som er tatt ut i streik i Oslo kommune skal fra arbeidsdagens begynnelse onsdag morgen 6. juni gå tilbake til arbeid.

En økt ramme

Unio har i Oslo, som i KS-området, fått en økonomisk ramme i årets lønnsoppgjør på om lag 4,1 prosent. Resultatet innebærer et generelt tillegg på lønnstabellen til alle ansatte der det gis et prosentvis tillegg på 2,78 prosent, minimum 10 750 kroner, med virkning fra 1. mai 2012.

Anbefaler resultatet

Naustvik mener det ikke var mulig for Unio å oppnå mer i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune ved å streike videre. Et enstemmig forhandlingsutvalg gikk inn for å godta skissen riksmekleren la fram.

Det spesielle i Oslo er at Akademikerne og Fagforbundet inngikk en avtale med kommunen etter at Unio gikk til streik. Dette la en mal for hva Unio og de andre partene kunne oppnå i årets oppgjør i Oslo kommune.
Naustvik er likevel fornøyd med deler av resultatet. Et sentralt punkt i forhandlingene har vært å få uttelling for kompetanse.

– Vi er enige med kommunen om å jobbe videre med sammenhengen mellom kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Det hviler nå et stort ansvar på bydeler og etater for å følge opp dette i lokale forhandlinger, sier hun.

Men selv om partene er enige om betydningen de ansattes kompetanse har for kvaliteten på kommunens tjenester, skulle Naustvik gjerne sett at Oslo kommune strakk seg lenger.

I årets oppgjør har det også vært viktig for Unio å avtale en klausul inn mot neste års oppgjør for å sikre at ansatte i kommunen får kompensert for den lønnsveksten privat sektor får.

Roser de streikende

Naustvik takker alle som har streiket og bidratt på andre måter.

– Jeg er stolt over måten våre medlemmer både i Oslo og ellers i landet har framstått under streiken. De har fått fram budskapet vårt om at kompetanse må lønne seg bedre, avslutter forhandlingslederen.

 

Last ned