Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2012

Tariffområde KS

Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio kommune.

Det resultatet som ble lagt fram 5. juni betyr at 40 prosent av våre lektorer vil få en lønnsøkning på over 30 000 kroner. Det er Unio godt fornøyd med, og helt i tråd med våre krav.

– Vi har gjennom hele oppgjøret sagt at utdanning skal lønne seg bedre i kommunesektoren, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio kommune, og fortsetter:

– Det har vi greid gjennom å gjøre klare prioriteringer for de gruppene som har lengst utdanning.

Lønnsøkningen som er gitt til lektorgruppene som helhet er i gjennomsnitt på 5,2 prosent. Lektorene som har fått mer enn 30 000 kroner har fått et tillegg på cirka 7 prosent. Økningen av minstelønnene vil være på mellom 25 000 og 36 500 kroner.

I tillegg skal det i løpet av høsten forhandles om lokale lønnstillegg.

Det er et stort behov for flere lærere i skolen, og det er ønskelig å få flere lærere med utdanning på masternivå inn i skolen.

– Vi mener at høyere lønn er et viktig tiltak for å rekruttere bedre, slik at flere unge og dyktige folk velger læreryrke. Skal vi beholde alle de flinke folkene som allerede er i skolen, må de verdsettes bedre, sier Bjerkestrand.

KS har gjennom resultatet i dette oppgjøret vist at de har vært med på å ta et skritt i riktig retning for å verdsette høyere utdanning bedre.

Relaterte filmer fra 2012-oppgjøret