Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2012

Tariffområde Unio KA

Det ble enighet mellom Unio og KA.

Unio ble 20. juni enig med Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) om et resultat for årets forhandlinger. Unio er godt fornøyd.

Oppgjøret har en ramme på 4,1 prosent. Det baserer seg på resultatet i KS, men har noen noen særpunkter. Ett av disse er at KA har 16-årstrinn for alle lønnsgrupper.

– For oss er det gledelig at det har vært økning på 16-årstrinnet i lønnsgruppe 4. Dette vil treffe mange av våre medlemmer, sier forhandlingsleder Leiv Sigmund Hope i Unio KA.

Økonomiske elementer

  •  Generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum kr 12 000, per 01.06.2012.
  •  Økte minstelønnssatser per 01.07.2012.
  •  Pott til lokale forhandlinger på 1 prosent. Virkningsdato 01.09.2012.
  •  Lørdags-/søndagstillegg øker til kr 40/time fra 01.09.2012.

Partene har i tiden før oppgjøret arbeidet i en partsammensatt gruppe for å finne innsteg til ”flyte oppå”-utfordringen.

Lokale forhandlinger

Dersom de lokale partene er enige om det, vil ikke de sentrale partene ha innvendinger mot at potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg. En slik løsning forutsetter at det foreligger protokoll om dette mellom arbeidsgiver og alle forhandlingsberettigede organisasjoner.

Til protokollen

På samme måte som i korresponderende tariffområder, har partene også i KA-området sett viktigheten av å ha felles forståelse av hvordan en skal forholde seg ved innleie.

Det er også nedsatt flere partsammensatte utvalg som i tariffperioden skal arbeide med å definerte problemstillinger, bl.a. rekruttering og studiepermisjonsordninger.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1