Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2023

Tariffområde Virke

Det er enighet i Virke-forhandlingene, som ble ledet av Ann Torunn Tallaksen fra Virke og leder Eirik Rikardsen i Unio Virke.

Unio-forbundene nådde frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt i virksomheter i Virke HUK.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet.

– Resultatet er i samsvar med våre krav, så vi er fornøyde med det, sier forhandlingslederen. Han legger til:

– Forhandlingene med Virke har vært gode og konstruktive og resultatet innebærer at medlemmene våre får det samme her som i henholdsvis Spekter, KS og i staten.

Unio Virke

Under paraplyen Unio Virke samarbeider Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Den norsk kirkes presteforening, Norsk Radiografforbund, Det Norsk Diakonforbund, Bibliotekarforbundet og Det norsk maskinistforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Last ned