Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2023

Tariffområde Oslo kommune

Signering av ny avtale for Unio Oslo kommune. Fra venstre: Unio Oslo kommunes Bård Eirik Ruud, Knut Kvamsdahl og Harald Nævdal fra Oslo kommune og Therese Thyness Fagerhaug fra Unio Oslo kommune. Foto: Arun Ghosh / Utdanningsforbundet

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug, er fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene Unio stilte inn i oppgjøret.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle, sier hun.

Det økonomiske i årets oppgjør

De som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil 541.800 kroner, får et tillegg på 32.600 kroner. Alle som ligger i lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent.

Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023.

Tydelige signaler fra kommunen om lønn

Thyness Fagerhaug mener løsningen i årets lønnsoppgjør viser at Oslo kommune ønsker å beholde og rekruttere folk med høy utdanning. Og at lønn er et viktig virkemiddel.

– Vi har lenge pekt på at både staten og nærliggende kommuner konkurrerer med Oslo om høyt utdannet arbeidskraft. Med dette oppgjøret viser Oslo at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, også for våre medlemmer, fastslår Thyness Fagerhaug.

Last ned