Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2022

Tariffområde stat

Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Unio stat kom til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for oppgjøret endte på 3,84 prosent.

Oppgjøret resulterte i et modernisert lønnssystem, hvor mange av Unios medlemsgrupper er sikret en automatisk lønnsutvikling etter 10 eller 16 år.

Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75 000 statsansatte.

– Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, og en ny avtale er et viktig skritt på veien. Ikke minst vil avtalen sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat.

Det ble brudd i forhandlingene 29. april, og oppgjøret gikk til mekling. Årets mekling i statsoppgjøret ble en krevende prosess, som til slutt endte med enighet hele 17 timer på overtid av meklingsfristen.

Unios krav

Økonomi:

  • At utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
  • En klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning, som dokumentert har hatt dårligst lønnsutvikling i staten.
  • At etterslepet fra lønnsoppgjørene i 2020 og 2021 tas igjen.
  • Tallet for glidning og overheng for staten samlet er for høyt. Unio krever at staten gir samme glidning og overheng på begge avtaler.

Lønnssystem:

  • Utdanning må lønne seg. Unio krever et lønnssystem som sikrer en minimums inngangsverdi for nytilsattebasert på utdanningsnivå.
  • Et lønnssystem som er basert på ansiennitet i stillingskode.
  • At det etableres ordninger ved overgang til et nytt lønnssystem som sikrer forutsigbarhet for lønnsutvikling til de ansatte i tariffperioden.
  • Unio legger til grunn at de uorganiserte som tidligere år følger den største avtalen. En eventuell endring må være transparent, stimulere til et organisert arbeidsliv og stå seg over tid.

Resultat

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent lønnsvekst. Glidningen ble beregnet til 0,4 prosent, og overhenget satt til 1,8 prosent. Den disponible rammen er på 1,64 prosent, og avsetningene til lokale forhandlinger blir på 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Hovedlønnstabellen erstattes med lønnsplan med stillingskoder og lønnsstige. En rekke ansatte overføres umiddelbart fra tidligere lønnsrammer med stillingsansiennitet den enkelte har per 1. mai 2022 på henholdsvis kort eller lang stige. Ansatte med mer enn 10/16 års ansiennitet direkteplasseres.

Last ned