Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2022

Tariffområde Oslo kommune

Forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug.

Unio fikk gjennomslag for noen av sine krav i oppgjøret, og helheten var avgjørende for at forhandlingsutvalget enstemmig valgte å akseptere meklerens forslag, med en ramme på 3,84 prosent.

– Det er viktig for oss at oppgjøret ble bedre enn det som er avtalt i frontfaget. Det ble et akseptabelt lønnsmessig resultat for utdanningsgruppene. Dette gjelder ikke minst for lærerne, sier Thyness Fagerhaug, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Lønnsoppgjøret  i Oslo kommune startet 20. april. Forhandlingene førte ikke frem og oppgjøret gikk til mekling. Meklingen startet 21. mai og ble avsluttet med enighet 24. mai.

Rammen for oppgjøret er den samme som i kommunesektoren og staten, men innretningen på oppgjøret i Oslo treffer Unios medlemmer bedre. I tillegg er det lavere lønnsoverheng i Oslo, noe som gjør at det er mer penger til fordeling.

Resultat

  • Ramme på 3,84 prosent.
  • Generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, minimum 18 800 kroner, med virkningstidspunkt 01.05.2022.
  • Ekstra på de laveste ansiennitetstrinnene til lektorgruppene, økt kontaktlærertillegg og kontaktlærerressurs.
  • Økt helgetillegg.
  • Enkelte forbedringer i 3.1.1 Kompetanse, læring og utvikling.
  • Andre organisasjoner ble gitt anledning til å slutte seg til Utdanningsforbundets særavtale for skoleverket.
  • Det ble også enighet om partssamarbeid om arbeidstøy samt videre søkelys på bruken av profesjonskoder for å synliggjøre den ansattes kompetanse og utdanning.

Last ned