Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2022

Tariffområde KA

Forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Hovedtariffoppgjøret i kirken endte med en samlet økonomisk ramme på 3,84 prosent.

– Vi er fornøyde med å ha landet på en økonomisk ramme som er på nivå med oppgjøret i stat og kommune, sier Gun Hafsaas. Hun er forhandlingssjef i Presteforeningen og leder forhandlingene for Unio KA.

Spørsmålet om nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i kirken går videre til behandling i nemnd.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke.

Økonomisk resultat for fellesrådene

Ansatte i kirkelige fellesråd får et generelt tillegg fra 12 000 til 34 000 per 01.05.2022. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. Til ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn gis et lønnstillegg på 2,6 prosent per 01.05.2022.

I årets oppgjør er det satt av en pott på 1,0 prosent til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 01.07.2022.

Økonomisk resultat for rettssubjektet Den norske kirke

Til de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke gis det et generelt lønnstillegg til alle på 2,48 prosent per 01.05.2022. Dette tilsvarer resultatet i andre sammenlignbare tariffområder. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Det blir ikke endringer i lønnssystemene i år, og prestenes lønnsstiger forblir uendret.

Last ned