Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde Virke

Forhandlingsleder Kari Tangen.

Det ble oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for Helse og sosiale tjenester mv., Barnehager, Utdanning og Virksomheter § 27.

– Resultatet harmonerer med nivået vi har oppnådd for medlemmene i det sammenlignbare tariffområdet, sier Unios forhandlingsleder i området, Kari Tangen.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som var oppnådd i staten og Spekter for tilsvarende virksomheter.

Forhandlingene fant sted 14. oktober, og samme dag kom partene til enighet om et anbefalt forslag. Resultatet av forhandlingene er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder.

Alle overenskomstene med samtlige forbund ble akseptert.

Hovedpunktene i oppgjøret

Lønnstilleggene for våre medlemmer (gruppe 2 i lønnstabellen) er på mellom 12.100 og 22.000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Dette utgjør et lønnstillegg per dato på i gjennomsnitt ca. 3 prosent.

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering får et lønnstillegg på 2,9 prosent av sin egen grunnlønn per 30. april 2021 med virkning fra 1. mai.

I tillegg er 1 prosent per 1. oktober 2021 av det sentrale oppgjøret satt av til lokale forhandlinger.

Last ned