Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2019

Tariffområde stat

Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

24. mai, 14 timer på overtid, kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. – Nesten alle statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene. For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

– Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Lind.

Rammen ble som frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng. Det er den sentrale fordelingen som sikrer nesten alle reallønnsvekst. Sentralt gitte lønnstillegg ble på mellom 1,35 prosent og 1,55 prosent. I tillegg avsettes 1,24 prosent til lokale tillegg. Det var et overheng på 1,6 prosent, i gjennomsnitt.

Fjerner tak på pensjonsopptjening for variable tillegg

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Dette er i tråd med Unios krav.

I dag får statens ansatte opptjening for variable tillegg opptil 66 000 kroner året, mens en rekke statsansatte har mye større, variable tillegg enn det.

– Dette er en solid økning i pensjonsgrunnlaget, som sikrer økt pensjon for medlemmer som har tillegg som en viktig andel av lønna. Dette er også i tråd med prinsippene i den nye pensjonsreformen, uttaler Lind.

God dag på jobben for nye stipendiater

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir om lag 479 000, en oppgang på ca. 30 000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.

– Det er viktig for rekrutteringen til forskningen, sier Unios forhandlingsleder.

AFP-floken ble løst opp i

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO Stat, YS Stat, Akademikerne stat og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP. Også dette spørsmålet ble løst i meklingen. Partene er enige om å sikre at statsansatte født fra og med 1963 har AFP-rettigheter og kan ta ut AFP i henhold til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars 2018.

Last ned