Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av Unio stat.

29. april 2011 kom partene til enighet om årets oppgjør. I år har det vært et mellomoppgjør og da var det den økonomiske rammen og fordelingen av denne, på de ulike elementene, som var gjenstand for forhandlinger.

Hovedsammenslutningene Unio, LO Stat og YS Stat hadde også i år felles krav til årets oppgjør.

Det økonomiske resultatet fikk en ramme på om lag 4 prosent på årsbasis for 2011–2012. Unio er rimelig fornøyd med resultatet, og meget fornøyd med at partene kom til enighet gjennom forhandlinger.

Sentrale tillegg

Hovedlønnstabellen (Tabell A) er per 1. mai 2011 regulert på følgende måte:

  • Lønnstrinn 1– 34: et tillegg fra kr 7000
  • Lønnstrinn 35 – 52: et tillegg på kr 7100 til 7400
  • Lønnstrinn 53 – 95: et tillegg på 1,72 prosent

Det sentrale tillegget utgjør i gjennomsnitt 1,72 prosent per dato.

Justeringsforhandlinger

Det ble ikke gjennomført justeringsforhandlinger i 2011.

Lokale forhandlinger

Partene ble enige om å sette av 0,15 prosent per 1. oktober til de årlige 2.3.3-forhandlingene. I tillegg kommer 0,1 prosent i resirkulerte midler. Virkningstidspunkt og frist for lokale forhandlinger ble satt til henholdsvis 1. oktober og 15. desember.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1