Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde Oslo kommune

Terje Vilno, leder av Unio Oslo kommune.

Lønnsoppgjøret 2011 i Oslo kommune startet 27. april. Forhandlingene brøt sammen den 30. april, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Meklingsmannen la fram utkast til skisse 24. mai. Skissen ble akseptert av alle forhandlingssammenslutningene.

Unio gikk inn i forhandlingene med følgende økonomiske krav:

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret må ta opp i seg den forventede lønnsutviklingen for industriarbeidere/industrifunksjonærer i NHO-området, kompensere for etterslep, samt bidra til at Oslo kommune skal være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet for øvrig.
  • Et generelt tillegg per 1. mai 2011 på x prosent.

Meklingsresultat

Av økonomiske tiltak ble det enighet om:

  • Det gis et kronetillegg på 12 700 for de som er i lønnstrinn til og med 30. De som ligger fra lønnstrinn 31 og oppover får et tillegg på 3,35 prosent på regulativlønnen.
  • Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2011.

Meklingsmannens forslag hadde en økonomisk ramme på 4 1/4 prosent på årsbasis fra 2010-2011.

Vurdering

Unio er tilfreds med at en kom til en løsning og at oppgjøret har en ramme som i de andre kommunene i Norge. Oslo kommune står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonell. Dette vil Unio fortsatt ha fokus på fremover.

Last ned