Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde KS

Mimi Bjerkestrand, leder av Unio kommune.

30. april ble partene enige om å anbefale forslaget til revisjon. Siste gang partene kom fram til en forhandlingsløsning uten mekling/streik var i 2007.

Oppgjøret var et mellomoppgjør, og det var i hovedsak forhandlinger om lønnsregulering for annet avtaleår.

Resultatet

Alle arbeidstakere som var omfattet av tariffavtalen fikk et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum kr 7000, per 1. mai. I tillegg ble det tilsvarende justeringer av minstelønnstabellene.

Forklaringen på at det generelle tillegget ikke ble større enn 7000 kroner – eller 1,72 prosent når ramma var høyere – ligger i all hovedsak i det såkalte lønnsoverhenget. Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Lønnstillegg som gis sent på året fører til større overheng påfølgende år.

I KS-området ble også noe av forhandlingsresultatet i 2010 iverksatt 01.01.2011. Dette medvirket denne gang til at en stor del – nærmere tre prosent – var “brukt opp” før forhandlingene startet.

Rekruttere og beholde

Kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde dyktige og kompetente medarbeidere med universitets- og høyskoleutdanning. Selv om rammen i årets oppgjør var akseptabel, konstaterte Unio at løsningen i oppgjøret ikke i tilstrekkelig grad verdsetter denne kompetansen.

Resultater var ikke et godt nok grunnlag for øke rekrutteringen av den nødvendige kompetansen innbyggerne er avhengige av. Skal kommunene opprettholde god kvalitet i tjenestene, må en ha nye og bedre løsninger for kommende oppgjør. Dette er en felles utfordring for KS og organisasjonene.

Resultatet ble anbefalt av alle forbund i Unio kommune.

Last ned