Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde KA

Det ble enighet mellom Unio og KA.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7 000 kroner.

Unio-forbundene overleverte felles krav sammen med LO og YS-forbund. Kravet ble overlevert 26. mai 2011 og inneholdt blant annet følgende element:

  • Det gis et generelt tillegg på 1,72 prosent per 1.mai 2011 dog minst 7 000 kroner.
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende, med unntak av lønnsgrupper hvor de med 16 års ansiennitet får en heving i minstelønnssatsene med mer enn det generelle tillegget.

Forhandlingsresultat

Det ble avtalt et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7 000 kroner, per 1. mai 2011. Minstelønnssatsene ble hevet tilsvarende.

Oppgjøret hadde en økonomisk ramme på cirka 4,9 prosent på årsbasis 2010–2011.

Vurdering

Innenfor dette området har det vært vanlig å se til resultatet i KS-området. Det er positivt at en fikk plass til det samme tillegget som ble gitt i KS-området, selv om dette medførte at den økonomiske rammen ble noe høyere enn i KS-området.

Last ned

  • Protokoll