Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde HSH

Kari Tangen, leder av Unio HSH.

Det økonomiske resultatet ble tilsvarende resultatet i korresponderende tariffområder i offentlig sektor.

Det ble forhandlet i alle de syv overenskomstene hvor ett eller flere Unio-forbund er part: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester m.v., virksomheter (§ 26 og § 27), museer og andre kulturinstitusjoner og høgskoler.

Unio leverte felles krav for seks av de syv overenskomstene 8. juni. På grunn av oppgjøret i Spekter ble kravene til Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten overlevert 14. juni.

Forhandlingene var berammet til 16. juni, med 17. juni som reservedag. Partene kom til enighet om seks av de syv overenskomstene 16. juni. For Landsoverenskomsten for speisalisthelsetjenesten ble det brudd i forhandlingene 23. juni. Meklinglingsfrist ble satt til midnatt 29. august. Syv timer på overtid kom partene til enighet.

Vurdering

Unio beklager at man måtte til mekling for å komme til enighet i én av overenskomstene. For øvrig er Unio rimelig fornøyd med det endelige resultatet i samtlige av overenskomstene.

Forhandlingene i området er spesielt krevende med tanke på at kravene som fremmes er resultatet fra de korresponderende områdene, noe som gjør seg enda mer gjeldende i en meklingssituasjon.

(Den 28. september 2011 skiftet HSH navn til Hovedorganisasjonen Virke.)

Last ned