Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2010

Tariffområde KS

Mimi Bjerkestrand, leder av Unio kommune.

Forhandlingene startet 8. april, og ble avsluttet 30. april med brudd. Bakgrunnen for bruddet var at det ikke var noen framdrift i forhandlingene.

Meklingen, som startet 4. mai, førte ikke fram, og Unio gikk ut i streik 28. mai ved arbeidstidens begynnelse. Unio kommune hadde totalt 15 311 medlemmer ute i streik i åtte ulike kommuner/fylkeskommuner.

Etter 13 dager i streik, ble partene innkalt til ny mekling 9. juni. Meklingen førte fram til et anbefalt forslag, og streiken ble dermed avsluttet.

Alle fikk et generelt tillegg på 2,1 prosent og minimum 7 100 kroner – mer enn en fordobling i forhold til KS’ tilbud. I tillegg fikk både lærergruppen og stillinger med krav om høgskoleutdanning ekstra uttelling på bakgrunn av tilleggsprotokollen fra 2008. For lærere og skoleledere ble det gitt 1,15 prosent og for høgskolegruppen 2000 kroner. Ut over dette økte minstelønnene. De største tilleggene ble gitt for dem med 10 års ansiennitet og mer.

KS aksepterte også at den lokale potten ble redusert fra 1,4 prosent til 0,85 prosent. Innenfor den lokale potten ble det likelønnsføringer.

Det ble avsatt en pott på 0,25 prosent per 1.1.2011, primært til uttelling for etter- og videreutdanning.

Resultatet ble anbefalt av Unio kommune. Unios forbund har ulike vedtekter og ulik praksis med hensyn til uravstemning. Alle Unios medlemsforbund i området sa ja til riksmeklingsmannens forslag.

Ny hovedtariffavtale gjelder for perioden 1. mai 2010 til 30. april 2012.

Last ned