Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2010

Tariffområde HSH

Kari Tangen, forhandlingsleder i Unio HSH.

Unio leverte felleskrav til HSH 14. juni. Forhandlingene ble avsluttet sent på kvelden den 17. juni. Det økonomiske resultatet i HSH-HUK var tilsvarende resultatet i korresponderende tariffområder i offentlig sektor.

Innen HSH-HUK-området har det vært lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. Siden virksomhetene i HSH-HUK-området produserer helse- og velferdstjenester på vegne av det offentlige, er det viktig at lønns- og arbeidsvilkårene på dette området tilsvarer de vilkårene som offentlige ansatte har i tilsvarende virksomheter.

I år ble det forhandlet syv overenskomster: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester m.v., virksomheter (§ 26 og § 27), museer og andre kulturinstitusjoner og høgskoler.

– Unio er fornøyd med å ha oppnådd et resultat gjennom forhandlinger og tilfreds med resultatet. Det samlede resultatet er på nivå med de øvrige oppgjørene i offentlig sektor, de såkalte korresponderende områdene. Forhandlingene i HSH-HUK-området er spesielt krevende med tanke på at kravene som fremmes er resultatet fra de korresponderende områdene. Forhandlingsrommet blir derfor lite, sier forhandlingsleder Kari Tangen i Unio HSH.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1