Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2009

Tariffområde Oslo kommune

Terje Vilno, leder av Unio Oslo kommune.

Lønnsoppgjøret 2009 i Oslo kommune startet 17. april. Unio og de andre forhandlingssammenslutningene brøt forhandlingene 30. april, og oppgjøret gikk til mekling. Meklingsmannens utkast til skisse 27. mai ble akseptert av alle forhandlingssammenslutningene.

Meklingsmannens forslag hadde en økonomisk ramme fra 2008 til 2009 på linje med resultatet i KS-oppgjøret og hadde følgende elementer: Det gis et generelt tillegg på Oslo kommunes lønnstabell på 1,95 prosent med virkning fra 1. mai 2009, minimum kr 6 000.

Når det gjaldt pensjon, la forhandlingssammenslutningene også i Oslo kommune fram likelydende krav i forhandlingene om tilpasset tjenestepensjon i offentlig sektor. Kravet var likelydende med det som ble presentert i KS-sektoren og i statlig tariffområde.

Resultatet i pensjonsspørsmålet ble i hovedsak en videreføring av dagens bruttoordning i offentlige tjenestepensjoner.

Uravstemning

Det ble ikke uravstemning på resultatet etter meklingen siden det ble en videreføring av den gamle tjenestepensjonsordningen.

Vurdering

Unio er godt fornøyd med årets forhandlinger i Oslo kommune. Profilen på det økonomiske tillegget traff Unios medlemmer bra og den økonomiske rammen ble på linje med den som ble gitt i KS-området.

Last ned