Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2009

Tariffområde KS

Helga Hjetland, leder av Unio kommune.

Forhandlingene, som startet 15. april, ble avsluttet med brudd 30. april. Bakgrunnen for bruddet var at det ikke var noen framdrift i forhandlingene om pensjon.

Meklingen startet 4. mai. Frist for å finne en løsning i mekling var i utgangspunktet 26. mai, men partene ble enige om å fortsette meklingen, og ny frist ble satt til 3. juni kl. 24.00. Partene kom til enighet på overtid natt til 4. juni.

Resultatet i pensjonsspørsmålet ble i hovedsak en videreføring av dagens bruttoordning i offentlige tjenestepensjoner.

Det ble ikke avtalt ytterligere lønnstillegg for arbeidstakere i kap. 4. For arbeidstakere i kap. 3, 4 og 5 ble det gjennomført lokale forhandlinger. Oppgjøret har en ramme på 4 ¾ prosent fra 2009 til 2010.

Vurdering

Unio er fornøyd med resultatet, og at den økonomiske rammen for 2009 ble forhandlet i 2008-oppgjøret. Unio hadde store forventninger til likelønn, men konstaterer at forventningene ikke ble innfridd.

Uravstemning

Da det ble en videreføring av den gamle tjenestepensjonsordningen, ble det ikke uravstemning på resultatet etter meklingen.

Last ned