Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2008

Tariffområde KA

Det ble forhandlingsløsning i 2008-oppgjøret i KA.

Partene hadde det første møtet 22. april, og ble da enige om å utsette videre forhandlinger til etter oppgjøret i stat/kommune. Forhandlingene fortsatte 11. juni og ble avsluttet natt til 20. juni.

I krav 1 framhevet Unio at en må søke å benytte de virkemidler som er mulige for å bidra til at Unios medlemmsgrupper – uavhengig av kjønn – får en rettferdig lønn. De generelle lønnskravene må utformes med hovedfokus på verdsetting av våre yrker og våre medlemmers betydning i et større samfunnsmessig perspektiv. Kravene søker å tydeliggjøre viktigheten og behovet for våre medlemsgrupper og medlemmenes kompetanse i den videre utbygging av velferdsstaten.

Forhandlingsresultatet hadde en økonomisk ramme fra 2007 til 2008 på om lag 6,5 prosent og hadde følgende økonomiske elementer:

For 2008

a) Det gis et generelt tillegg til alle i kap. 4 på 3,5 prosent fra 1. mai 2008. Ansatte i unormerte stillinger (dvs. stillinger i kap 4 uten minstelønnssatser) får ytterligere 1 prosent tillegg fra samme dato.

b) Nivået på minstelønnssatsene er justert lik de som gjelder i KS-området. Det betyr at veksten i minstelønnssatsene ble hevet noe mer for lønnsgruppe 3 (stillinger med krav om høyskoleutdanning) og lønnsgruppe 5 (stillinger med krav om mastergrad).

c) Partene ble enige om å ikke sette av midler til lokale forhandlinger i perioden.

d) Ansatte med 16 års ansiennitet i lønnsgruppe 1, 3, 4 og 5 får et tillegg på kr 10 000 med virkning fra 1. mai 2008. Ansatte i lønnsgruppe 2 med 16 års ansiennitet får et tillegg på kr 7500.

For 2009

Det er avtalt et generelt tillegg på 3,0 prosent per 1. mai 2009, samt at minstelønnssatstene skal justeres i samsvar med resultatet i KS-området.

I tariffperioden skal det gjennomføres felles opplæring i lokale forhandlinger.

Vurdering

Unio er rimelig fornøyd med det som ble oppnådd i årets hovedoppgjør. Det spesielle i år er at vi i fellesskap med de øvrige organisasjonene la fram, og fikk gjennomslag for, en løsningsskisse uten lokale forhandlinger, men hvor alt i perioden er avtalt sentralt.

Last ned

  • Protokoll