Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2007

Tariffområde KA

Unio-forbundene var fornøyde med profilen 2007-oppgjøret i KA.

Unio-forbundene ble i år enig med LO- og YS-forbundene om å sende inn felles krav til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA). Også Kateketforeningen ble inkludert.

Første krav ble overlevert 21. mai. I kravet ble det poengtert viktigheten av at medlemmene i kirkelig sektor får samme lønnsutvikling og nivå som i andre sektorer. Tilleggene som gis må legge vekt på lavlønn, likelønn og hensynet til langtidsutdannede.

Det ble videre presisert at det er viktig for organisasjonene å sikre at kirkelig sektor er konkurransedyktig. Sektoren må opprettholde både et lønnsnivå og en lønnsutvikling som sikrer at man ikke sakker akterut i forhold til sektorer det er naturlig å sammenligne seg med. Krav 1 inneholdt følgende økonomiske krav:

I tillegg til kr 7500 avtalt i hovedoppgjøret 2006 og med virkning fra 1. mai 2007, kreves et ytterligere tillegg på kr 5500.

Minstelønnssatsene i hovedtariffavtalen kap. 4 kreves fra 1. mai 2007 endret til å være de samme som ble fremforhandlet på KS-området.

Det ble også krevd endringer i minstelønn for unge arbeidstakere.

Unio-forbundene og Kateketforeningen hadde også et tillegg til krav nr. 1. Dette kravet gikk ut på at minstelønnstrinnet etter 16 års ansiennitet skulle opprettholdes, og at forholdet mellom minstelønn etter 10 års og 16 års ansiennitet i lønnsgruppe 5 skulle fastholdes.

Det ble enighet med KA og alle organisasjonene 22. mai.

Resultatet

I forhold til det allerede avtalte tillegget på 7500 kroner som ble avtalt i tariffrevisjonen 2006, ble det gitt ytterligere et generelt tillegg på 1,4 prosent av den enkeltes grunnlønn med virkning fra 1. mai 2007. Det ble i tillegg gjort endringer i minstelønnssatsene. Disse er i stor grad lik de som er i KS-området.

Vurdering

Unio-forbundene var fornøyde med profilen i oppgjøret og at minstelønnssatsene for dem med 10 års ansiennitet i lønnsgruppe 4 ligger noe høyere enn i KS, samt at det er et 16-årstrinn for lønnsgruppe 5. Selv om minstelønnssatsene i lønnsgruppe 5 ble økt mer enn det generelle tillegget, ligger minstelønnssatsene her fremdeles under minstelønnssatsene i KS for stillinger med krav om mastergrad.

Last ned

  • Protokoll