Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2007

Tariffområde Spekter

Forhandlingsleder Bente Slaatten i Unio Spekter.

Oppgjøret ble gjennomført uten brudd og mekling, med et resultat på linje med arbeidslivet for øvrig.

Spekter område 10

Vårens lønnsoppgjør ble innledet mellom Unio og Spekter den 18. april 2007. Her ble det avtalt prosedyre for forhandlingene.

Den 25. april, 7. og 8. mai ble det i overenskomstområde 10 (spesialisthelsetjenesten) holdt forhandlinger om den landsomfattende delen av overenskomsten for Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet.

Lokale forhandlinger for Den Norske Kirkes Presteforening, Forskerforbundet, Det Norske Diakonforbund og Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund ble gjennomført i perioden fra 8. til 25. mai.

De avsluttende sentrale forhandlingene ble ført mellom Unio og Spekter 30. mai.

Vurdering

Unio vurderer det økonomiske resultatet og øvrige forbedringer i tariffavtalene som akseptabelt. Det er da blant annet lagt vekt på at forhandlingene kom i mål uten brudd og mekling. Det ble framforhandlet en akseptabel ramme og i hovedsak gitt sentrale prosentvise lønnstillegg på nivå med det øvrige arbeidslivet. Spesialkodene ble prioritert, og det ble gitt ekstra uttelling for medlemmer med lang ansiennitet. Alle medlemmer ble sikret en lønnsutvikling.

Spekter område 1–9

Forhandlingene i overenskomstområde 7 og 9 ble holdt i perioden fra 18. april til 4. mai, og ble avsluttet i forhandlingsmøte mellom Unio og Spekter den 8. mai.

Vurdering

Unio vurderer det økonomiske resultatet også på dette overenskomstområdet som akseptabelt. Det er også her lagt vekt på at oppgjøret ble gjennomført uten brudd og mekling samt at totaløkonomien er akseptabel og på linje med det øvrige arbeidsliv.

Last ned

  • Protokoll