Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2007

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av Unio stat.

Alle statstilsatte får et godt lønnsløft, og kvinnedominerte grupper får mest. Dermed fikk LO Stat,Unio og YS Stat innfridd sine hovedkrav i årets tariffoppgjør i staten. 

Alle i staten får et generelt tillegg. Mange – blant annet kvinner og lavtlønte – får i tillegg ett lønnstrinn. Dette ble resultatet da staten og organisasjonene lukket boka for årets oppgjør i kveld. Totalrammen for oppgjøret er på om lag 4,8 prosent. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig løft på 9500 kroner. Innretningen på årets lønnsoppgjør vil være med på å utjevne noen av de uønskede lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten. Ved å gi ett ekstra lønnstrinn til alle som befinner seg i stillinger i lønnsrammer, vil man treffe kvinnegruppene best.

– Kampen for lik lønn for likt arbeid har vært sentral for fagbevegelsen i mange år. Men vi ser likevel at det er uønskede forskjeller. Vi klarer ikke å utjevne hele forskjellen på en gang, men dette blir et skritt i riktig retning, sier de tre forhandlingslederne, Morten Øye i LO Stat, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio. De tre forhandler på vegne av rundt 100 000 statstilsatte, og har for tredje år på rad fått til et tariffsamarbeid som gir gjennomslag i forhandlingene.

Men dette oppgjøret dreier seg ikke bare om likelønn. Statsansatte har blitt hengende etter industrien (arbeidere og funksjonærer i NHO-området). Oppgjøret vil bidra til å kompensere for dette.

Det er også avsatt midler til lokale forhandlinger i staten.

– Totalt sett er dette et resultat vi har grunn til å være fornøyd med. Alle får en reallønnsøkning og vi får tatt spesielle hensyn til enkeltgrupper, sier Øye, Arnesen og Johannessen.

I tillegg ble man enige om at partene i etterkant av forhandlingene skulle se på stillingskodene innen Den norske kirke.

Oppgjøret ble enstemmig godkjent i forhandlingsutvalget.

Last ned

  • Protokoll