Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2007

Tariffområde Oslo kommune

Ellinor Gilberg, leder av Unio Oslo kommune.

Mellomoppgjøret i Oslo kommune startet 24. april. Partene kom fram til en forhandlingsløsning 1. mai.

Unios første kravt inneholdt blant annet følgende:

1. Unio konstaterer at kommunesektoren har et etterslep som kreves kompensert ved tariffrevisjonen 1. mai 2007.

2. Det stramme arbeidsmarkedet, de økonomiske utsiktene og arbeidsgivers konkurranse om kvalifisert arbeidstakere vil etter Unios mening måtte medføre at Oslo kommune som arbeidsgiver må legge bedre til rette for, på kort og lang sikt, beholde og rekruttere arbeidskraft.

3. Økonomiske krav:
• Den disponible rammen benyttes til sentrale tillegg som ivaretar utdanningsgruppenes lønnsutvikling og lønnsnivå
• Det gis et generelt prosentvis likt tillegg på lønnstabellen
• Tillegg gis med virkning 1. mai 2007.

Oslo kommunes siste tilbud ble lagt fram 1. mai kl. 05.15. Tilbudet ble akseptert av Unio, YS Kommune og KAH. Det ble brudd mellom Oslo kommune og Akademikerne Oslo kommune.

Resultatet

Det gis 3,1 prosent tillegg på alle lønnstrinn på Oslo kommunes lønnstabell med virkning fra 1. mai. 2007, dog slik at tillegget minst utgjør 9000 kroner.

Vurdering

Unio var rimelig godt fornøyd med mellomoppgjøret, da resultatet traff Unios medlemmer relativt godt.

Last ned

  • Protokoll